Värdet av att kunna känna sig trygg går inte att överskatta, och kostnaden att förlora resurser, arbete och tid är ofta högre än man föreställer sig.

Vi tar fram en helhetslösning baserat på era behov — till absolut högsta värde och funktion för pengarna.

 

 

Passersystem

Öka säkerheten och hantera vem som har tillträde. Vi tillhandahåller en komplett lösning med både fysisk säkerhet och tillträdeskontroll genom passersystem. 

Digital kameraövervakning

Övervaka era lokaler för extra säkerhet och uppföljning. Vi hjälper er välja rätt utrustning och bästa möjliga värde för pengarna.

Inbrottslarm

Känn dig trygg och kan ägna tankarna åt annat. Vi installerar inbrottslarm till hem, butik och affärslokaler. 

Brandlarm

Brandsäkra ditt företag och skydda människor, egendom och miljö.

Driftlarm

Få ett meddelande så fort något är fel så att du kan reagera direkt.

Utbildning

Våra larmexperter lär dig använda utrustningen på bästa sätt. 

 

Vi har extremt hög kundnöjdhet

 

Vi strävar efter att överträffa branschnormen vad gäller sekretess, integritet och säkerhet. Vårt bemötande är alltid präglat av tydlig identifikation och hög serviceanda.

 

Ett högre värde

Rätt leverans i rätt tid, till rätt pris

Vårt val av system och komponenter skall alltid ske med helhetssyn där vi väger samman ert specifika behov och eventuella befintliga system oavsett om det gäller låssystem, brandlarm, inbrottslarm eller kamerasystem.

Bättre service

Rätt kompetens och trygghet

Vår service ska alltid minst motsvara dina förväntningar. Vid varje service- eller installationsåtgärd ser vi till att rätt kompetens finns tillgänglig och att du som kund ska känna trygghet både när det gäller löpande åtgärder och när det oväntade inträffar.

Marknadens högsta kompetens

Lösningar, teknik och metoder

Inom vår verksamhet pågår en ständig teknisk utveckling, både när det gäller utrustning och metoder. Vår ambition och uttalade mål är att besitta och upprätthålla marknadens högsta kompetens när det gäller våra produkter och lösningar.  

Säkerhet och trygghet

Vi siktar på att överträffa branschnormen

Norrbottens Larm kommer aldrig att göra avkall på de höga krav som ställs när det gäller sekretess, integritet och säkerhet. Vi ska vid varje insats och installation motsvara och gärna överträffa branschnormen när det gäller kundens säkerhet och trygghet.

Professionellt bemötande

lyhördhet och tydlig identifikation

Som kund ska ni alltid känna igen en medarbetare från Norrbottenslarm. Dels genom ett bemötande präglat av lyhördhet och hög serviceanda, men även genom yttre attribut som enhetlig klädsel och väl synlig ID-handling. När vi utför våra åtaganden sker alltid transporter med fordon som är tydligt märkta med vårt firmanamn och logotyp.

Miljömedveten planering

Vi ansvarar tillsammans

Alla medarbetare tar gemensamt ansvar för långsiktig hållbarhet. Vi optimerar resvägar vid planerade serviceåtaganden och i högsta möjliga mån.

 

 

Vi jobbar för ett säkrare och tryggare samhälle. Med bas och huvudkontor i Boden utför vi säkerhetslösningar i hela Norrbotten. Vi är specialister på olika larmlösningar och är nu certifierad anläggarfirma brandlarm.